Pembelajaran menggunakan bahasa ibu melekatkan diri anak didik yang erat kaitannya dengan lingkungan rumah. Lingkungan rumah yang terbiasa menggunakan Bahasa Jawa sebagai bahasa interaksi sosialnya juga perlu diterapkan dalam pembelajaran.

Budi Sanjaya, S.Pd., M.PdI. - Ketua Yayasan Pendidikan Al Husna

Baca Juga: Ramadan Hari Ketujuh Belas
Lebih baru Lebih lama