Asalkan ikhalas dalam menjalaninya, diyakini materi akan datang dengan sendiri. Terlebih sekarang ini sudah jarang sekali sehingga suatu kesempatan nanti pasti akan mahal. Baik secara apresiasi hingga yang diperoleh untuk menunjang kehidupan.

Kasminah - Seniman Macapat Asal Jombang
Lebih baru Lebih lama