Dunia anak sangatlah luas dan beragam. Untuk itu ketika mengajari anak didik mesti melarut dalam dunia mereka, sehingga mampu menimbulkan kepercayaan sebagai teman sebayanya di pembelajaran tersebut.

Chusniyah, S.Pd. - Guru Kelas A2 TK PKK Tunggorono Jombang
Lebih baru Lebih lama