Memang pendekatan yang diambil oleh para guru dari hati ke hati. Bukan saja ke peserta didik, melainkan juga wali peserta didik mampu memberikan asupan positif bagi sekolah sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

Nurul Rusdiatin, S.Pd. - Kepala SDN Sukoiber I Gudo
Lebih baru Lebih lama