Sebuah kesenian tradisi selalu menyelipkan pelbagai nilai adiluhung di dalamnya. Selaiknya kesenian Pencak Dor, bukan semata aksi pertarungan belaka, melainkan ada keindahan irama dan gerak. Begitu juga alunan Salawat menjaga diri untuk tetap arif serta bijaksana ketika bermain Pencak Dor.

Sucipto - Pelaku Kesenian Pencak Dor
Lebih baru Lebih lama