Sebelumnya telah dilangsungkan proses pendekatan secara personal. Sehingga timbul kepercayaan antara anak didik dan gurunya. Selain memang sudah terbangun kedekatan tersebut, guru berupaya sedapat mungkin menggunakan alat-alat sederhana yang tersedia di rumah.

Rinda Rahayu - Kepala KB Mekar Sari Wonosalam

Lebih baru Lebih lama