Para pengajar pun harus sekreatif mungkin membawakan materinya. Tak hanya duduk di dalam kelas saja, tetapi bisa menyelinginya dengan pelbagai permainan yang dapat diikuti oleh CKS sehingga ada semangat terbarukan. Dengan demikian, diharapkan mampu memupus kejenuhan yang melanda.

Retno Etty Lukitaningsih, M.Pd. - Pengajar Diklat Calon Kepala Sekolah
Lebih baru Lebih lama