Ketelatenan guru dalam membimbing peserta didik menjadi kunci utama. Sejalan dengan itu perlu juga guru menjadi pendorong motivasi belajar peserta didik.

Rahaju, S.Pd., M.Pd. - Kepala SDN Bendet Diwek
Lebih baru Lebih lama