Setiap melaksanakan pembinaan minat dan bakat peserta didik senantiasa menjalin kerjasama dengan pelbagai pihak. Seperti menyediakan pelatih baik dari dalam satuan pendidikan maupun luar serta tak lupa menjalin kerjasama dengan wali peserta didik.

Drs. Imam Bukhari - Kepala SDN Cangkringrandu Perak

Lebih baru Lebih lama