Tidak saja melengkapi alat permainan drumband saja. Tetapi pelatih profesional yang telah berpengalaman menangani anak usia TK pun dihadirkan sebagai penunjang guna menghasilkan permainan yang cantik.

Ninik Nur Khoiroh, S.Pd. - Kepala TK An Nur Mojowarno

Lebih baru Lebih lama