Perkembangan anak usia dini meliputi pelbagai faktor yang menyertai. Semuanya harus di stimulus oleh tenaga pendidik dengan tahapan pertama yaitu praktik pengalaman misalnya ibadah sesuai agamanya dan melakukan pembiasaan sebagai wujud kedisiplinan.

Sudarsono, S.Pd. - Narasumber Perkembangan Anak Usia Dini
Lebih baru Lebih lama