Dalam tradisi Weweh wajib mengutamakan pemberian makanan kepada yang tidak mampu serta keluarga yang dituakan. Selain itu, dari segi budaya, Weweh juga menjadi simbol perekat tali persaudaraan.

Nasrul Illahi - Budayawan Jombang
Lebih baru Lebih lama