Lamanya waktu Diklat ini tak hanya sebatas pada penguatan materi seputar bekal menjadi CKS yang cakap dan profesional. Namun juga dibarengi dengan proses magang peserta seleksi CKS ke satuan pendidikan yang telah ditentukan.

Retno Etty Lukitaningsih, M.Pd. - Pengajar Diklat Calon Kepala Sekolah
Lebih baru Lebih lama